ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата, преди да я използвате. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

“БЛУМ СТАРС” ЕООД е фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, кв. Лозенец, ул. Червена стена 8, номер по Булстат: 202967401.

I. Условия за регистрация
За да пазарувате от  www.bloomstars.bg, се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще сe спести въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.  След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница. Bloomstars.bg Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

II. Общи разпоредби
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и bloomstars.bg, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТA при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на САЙТA, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТA. Bloomstars.bg си запазва правaта по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТA. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на тези САЙТA. Вие получавате правото да използвате услугите на САЙТA единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права
Съдържанието в САЙТA – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на БЛУМ СТАРС ЕООД  и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на БЛУМ СТАРС ЕООД  и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на БЛУМ СТАРС е непозволено.

IV. Общо описание на услугите
САЙТЪТ предлагат на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчки на стоки и закупуването им от САЙТА. Те Ви предоставят богат избор на дизайнерски тениски, подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

V. Конфиденциалност
БЛУМ СТАРС ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. САЙТЪТ гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. САЙТА могат да използват събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвят вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на  САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до БЛУМ СТАРС ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

VI. Ограничаване на отговорността
БЛУМ СТАРС ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БЛУМ СТАРС не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТА. БЛУМ СТАРС ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

VII. Регистрация
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, Потребителят трябва:
Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на САЙТА. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.
ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

VIII. Връщане и замяна
Условия за връщане и замяна:
В случай, че не сте удовлетворени от покупката си, имате право да върнете или замените закупената стока в срок от 14 работни дни след получаването й. В такъв случай, трябва да уведомите представител на www.bloomstars.bg за решението си, като позвъните на +359889018209 или изпратите имейл на bloooomdesign@gmail.com. Само след като сте получили потвърждение (по телефон или писмено), можете да върнете закупената стока. Връщането става с куриер или като заповядате на място в наш офис/шоурум на адрес: София, кв. Лозенец, ул. Червена стена 8, 1421
За да бъде приета пратката, тя трябва да отговаря на следните условия:
1. Екипът на www.bloomstars.bg да е уведомен писмено или по телефона, че пратката ще бъде върната.
2. Продуктът трябва да бъде в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети), да не е носен, да не е подлежал на обработка с препарати и да е чист и без миризми.
3. Всички придружаващи документи- стокова разписка, касов ордер и/или касова бележка, трябва да се приложат в пратката за връщане.
Bloomstars.bg си запазва правото да не приема върнати продукти, които не отговарят на описаните по-горе условия.

Грешен размер и връщане на стока:
В случай че желаете да смените покупката си с друг размер или друг артикул, то тогава трябва да следвате стъпките, описани по-горе. След като получим артикула, който желаете да върнете, ще Ви изпратим нов, според Вашите изисквания. Разходите по изпращане на нов артикул, в случай на замяна, са за сметка на Изпращача- www.bloomstars.bg. Разходите по връщане на артикула- за сметка на Клиента с изключение на случаите, в които колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й; продуктите са доставени или фактурирани погрешно; продуктите имат фабрични дефекти. При тези случаи www.bloomstars.bg ще понесе разходите по доставката.

Възстановяване на сумата:
В случай че желаете изцяло да върнете закупен артикул, моля следвайте описаните по-горе стъпки. След като получим стоката, която желаете да върнете и се уверим в нейната цялост, както и че придружаващите документи са приложени, сумата ще Ви бъде възстановена ПО БАНКОВ ПЪТ. Възстановяването на сумата става в срок от 7 дни след получаване на върнатата стока.